วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี,โท ประจำปี 2553

Go down

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี,โท ประจำปี 2553

ตั้งหัวข้อ  ???????? on Sat May 22, 2010 5:25 am

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี,โท ประจำปี 2553

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 6 สาขา
คณะบริหารศาสตร์ (ก.พ.รับรอง)
สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต
: บช.บ.
: Bachelor of Business Accounting
: B.Acc

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: Bachelor of Bosiness Administration (Business Computer)
: B.B.A. (Business Computer)

สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
: บธ.บ.(การจัดการ)
: Bachelor of Business Administration (Management)
: B.B.A.(Management)


คณะสาธารณะสุขศาสตร์
(กรมส่งเสริมสุขภาพฯ รับรอง) รับ ม.6 สายวิทย์ – คณิต
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต
: วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
: Bachelor of Sciences
: B.Sc. (Public Health)

คณะรัฐศาสตร์(ก.พ.รับรอง)
ชื่อปริญญา :รัฐศาสตรบัณฑิต(การปกครองท้องถิ่น)
: ร.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
: Bachelor of Political Science
(Local Politics and Governments)
: B.Pol.Sci.(Local Politics and Governments)

คณะนิติศาสตร์ (เนติบัณทิตยสภา และ สภาทนายความรับรอง)
ชื่อปริญญา : นิติศาสตรบัณฑิต
: น.บ.
: Bachelor of Laws
: LL.B.

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
· ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัยและจริยธรรม
· ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือปวช.และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น จำนวน 2 รูป

กรณี ขอเงินกู้ กยศ.
1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ค้ำ) 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ค้ำ) 2 ฉบับ

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
· มีทุนให้กู้ยืมของรัฐบาล (กยศ.)ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตลอด ระยะเวลา 3 ปี
· มีค่าครองชีพให้เดือนละ 2,200 บาท (โอนเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือน)กยศ.
· ทุนการศึกษาแรกเข้าฟรี 2,000 บาท
· หนังสือเรียน
· เสื้อแจ๊กเก็ต 1 ตัว
· เสื้อกีฬาสี 1 ตัว
· บัตรนักศึกษา
· เข็มขัด / หัวเข็มขัด / กระดุม / เข็มกลัด / เนคไท
· ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท
เรียน วันพุธ – ศุกร์ (แผน A) และ วัน เสาร์ – อาทิตย์ (แผน B)

บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท)
ระบบ Dual Degee แห่งแรกของประเทศ เรียนได้ 2 ปริญญา
· บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
· รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การเรียนการสอน
· เรียนแบบบล็อคคอร์ส 1 เดือน 1 วิชา
· หลักสูตรใหม่ 36 หน่วย
· เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

มาตรฐานแห่งคณาจารย์ชั้นนำของประเทศ ระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และปริญญาเอก นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากทุกวงการ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

สนใจติดต่อ อ.อภิเชษฐ์ 0836638498 (ด่วน..รับจำนวนจำกัด)

????????
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ